100 jaar Haag Atletiek
Honderduit Haag

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Haag Atletiek is een gedenkboek verschenen waarin de geschiedenis van de vereniging is vastgelegd. Meer dan 200 bladzijden tekst en foto's vanaf 1913 tot heden.

In het voorjaar van dit jaar bezocht Annelin De Rijdt, studente aan de KU Leuven, de bibliotheek voor een onderzoek naar de telling van de tienkamp. Het onderzoek resulteerde in een master thesis waarvan hier de verkorte presentatie. De volledige thesis is ook in het bezit van de stichting.

e Stichting Atletiekerfgoed heeft van de samenstellers van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (NEF) een verzoek ontvangen om een aantal lemma's over atletiek te schrijven. Dit is inmiddels gebeurd.
De encyclopedie zal in boekvorm en in internetvorm verschijnen in 2014.

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2011.

Frans Buijs
Frans Buijs

De erfgenamen van de begin dit jaar overleden hordeloper Frans Buijs, hebben de plakboeken van Frans aan ons overgedragen. Deze boeken geven een gedetailleerd overzicht van de atletiek in de jaren 1947-1954.

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten over 2010.

Van Ilse van de Rakt, dochter van atletiekfotograaf Theo van de Rakt, foto's en meer dan 50.000 negatieven ontvangen over de periode 1975-1990, voor het archief van de stichting.

Van de voormalige materiaal man van GAC, Hans van Eijden, heeft de stichting twee houten speren ontvangen die zijn gebruikt in de jaren '30.