Over ons

De Stichting Atletiekerfgoed kent een bestuur en een werkgroep, met de volgende samenstelling:

Bestuur

Functie Naam E-mail
Voorzitter Roelof Veld  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris/penningmeester Frank Koomen  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen lid Melchert Kok  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkgroep

Naam E-mail
Chris van der Meulen  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hugo Tijsmans  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aart van den Berge  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Patty Schoemaker  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Henk Brouwer  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wouter Schoemaker  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beleidsplan en jaarverslagen

Document Link
Beleidsplan (versie 2021)  Bekijk document
Jaarverslag 2022  Bekijk document
Jaarverslag 2021  Bekijk document
Jaarverslag 2020  Bekijk document
Jaarverslag 2019  Bekijk document
Jaarverslag 2018  Bekijk document
Jaarverslag 2017  Bekijk document

Stichting

De Stichting Atletiekerfgoed is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder het RSIN/fiscaal nummer 821809295
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09214516

Financiën

Zoals eerder aangegeven is het doel van de Stichting Atletiekerfgoed het verzamelen beheren en ontsluiten van een collectie atletiekhistorische materialen. De stichting is voortgekomen uit de samenwerking van de Atletiekunie en de Vereniging Vrienden van de Atletiek. Deze beide organisaties nemen ook enkele reguliere kosten van onze stichting voor hun rekening (zoals reiskosten van onze vrijwilligers, huur van de opslagruimte, kosten voor webhosting).

Uit eerdere giften, maar vooral uit de verkoop van enkele dubbel aanwezige boeken in onze collectie, is in voorgaande jaren een klein budget opgebouwd van waaruit de stichting zelf kosten voor onderhoud van de bibliotheek betaalt, zoals de aanschaf van klein kantoormateriaal, het opnieuw laten inbinden van oude boeken, het inbinden van jaargangen oude tijdschriften enz.

Inkomsten en uitgaven van de stichting lopen via de betaalrekening van de Atletiekunie, waarbij aan het eind van het jaar het resterende saldo wordt vastgesteld. Dit saldo is terug te vinden in de jaarrekening van de Atletiekunie en in het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed.

Voor het uitbreiden van onze collectie zijn wij afhankelijk van schenkingen en nalatenschappen. Uitgangspunt daarbij is dat voor schenkingen nooit een vergoeding wordt betaald, en waarbij slechts in uitzonderlijke gevallen de verzendkosten worden vergoed.

Als gevolg van de Covid-pandemie heeft onze stichting in 2020 niet die activiteiten kunnen ondernemen die gepland waren, en zijn we als stichting ook minder in beeld geweest dan andere jaren. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 geen financiële transacties hebben plaatsgevonden. Dat leidt tot onderstaande Balans en Staat van Baten en Lasten.

 Download Balans en Staat van Baten en Lasten

Privacy statement

De Stichting Atletiekerfgoed werkt ook met persoonsgegevens en heeft daarom een privacy statement opgesteld. Deze is hier te  downloaden