[ook verschenen in de Vriendenband van de Vrienden van de Atletiek]

PERSONELE ZAKEN

Hoog tijd voor een update! Gedurende al een aardig aantal jaren functioneerden onder leiding van voorzitter Roelof Veld, secretaris/penningmeester Frank Koomen en bestuurslid Melchert Kok de zogenaamde ‘handjes’ Chris Konings, Chris van der Meulen, Marius Bos en Hugo Tijsmans.
Dat Chris Konings ernstig ziek werd en hoe het met hem ging hebben we al enkele malen laten weten. Chris komt niet meer naar het bondsbureau, maar staat ons wel in een adviserende rol terzijde. Zijn we blij mee!
Marius Bos heeft aangegeven dat hij ergens dit jaar afscheid neemt. Van zijn doelgerichtheid bij opzoekwerk en zijn grote inzet bij het ordenen en rangschikken van materiaal hebben wij onder andere bij de verhuizing van het depot enorm geprofiteerd.

Toch komen we geen ‘handjes’ tekort, want spontane aanmeldingen hebben dat voorkomen. Eerst meldde Aart van den Berge zich, in de loop van vorig jaar gevolgd door Patty en Wouter Schoemaker en Henk Brouwer. Om veel redenen was dat fantastisch nieuws. Immers:

 • De gemiddelde leeftijd is met meer dan tien jaar verlaagd
 • De ‘nieuwe’ mensen kunnen door degenen met meer ervaring wegwijs worden gemaakt, zodat zij naadloos kunnen overnemen als de oude, oudere handjes -moeten- stoppen.
 • Zowel Patty, Henk als Wouter wonen lekker dichtbij. Dat vermindert de reiskosten voor de Stichting en maakt het gemakkelijker als er tussentijds ‘een haastklusje’ wacht.
 • Meer handen maken nu ook mogelijk om in de loop der tijd ontstaan achterstallige werkzaamheden in te halen.

WAT HEBBEN WE DE AFGELOPEN TIJD GEDAAN?

 • De kast met materiaal van de Vrienden is helemaal geordend en aangevuld.
 • De Atletiek Werelden van 1934 tot 1960 zijn gedigitaliseerd en de resultaten daarvan komen in de loop van dit jaar beschikbaar. Dat betekent, dat iedere belangstellende gewoon thuis op eigen apparatuur alle mogelijke informatie uit die periode kan opzoeken. Bereikbaar via onze website.   Alle AW’s tot en met 1998 staan nu mooi ingebonden te pronken in de bibliotheek,  en voor de opvolgers Atletiek, Atletiek Actueel, Atletiek Magazine en St>rt (tot en met 2011) geldt al bijna hetzelfde.
 • Statistische gegevens als ranglijsten en reglementen zijn geordend.
 • Het foto- en filmarchief is al veel beter ontsloten.
 • Er wordt gewerkt aan een overzicht van álle verenigingen, die lid zijn of zijn geweest van de N.A.U., de K.N.A.U., de KNAU, dan wel de Atletiekunie.
 • En natuurlijk worden er continu naar beste kunnen antwoorden gezocht (en vaak gevonden) op vragen uit het land en van tijd tot tijd worden er schenkingen in ontvangst genomen.
 • De website is fors onder handen genomen! Gemoderniseerd, geactualiseerd. En zoals al eerder aangegeven willen we steeds meer informatie voor iedereen toegankelijk maken! Het adres: www.atletiekerfgoed.nl.

Om elkaar niet voor de voeten te lopen hebben we een taakverdeling gemaakt van de verschillende aandachtsvelden. Die ziet er zo uit:

Aart Archief van de Vrienden Filmarchief  
Chris Vragen beantwoorden Fotoarchief Inventarisatie van ons bezit
Henk Fotoarchief Inventarisatie van ons bezit Overzicht verenigingen
Hugo Beheer inkomend materiaal Vragen beantwoorden Overzicht verenigingen
Marius AW Start e.d. Archief Atletiekunie Archief van de Vrienden
Patty Filmarchief Persoonlijke archieven Overzicht verenigingen
Wouter WR Ranglijsten Statistieken Website  

 

DE -NABIJE- TOEKOMST

Waren we blij dat we het vernieuwde depot in januari al weer bijna geheel op orde hadden, veel beter ingericht dan het vorige; kregen we eind februari te horen dat de oude sporthal waarin ons depot nu gehuisvest is, wordt gesloopt! Als deze Vriendenband wordt bezorgd zijn we waarschijnlijk bezig met een nieuwe verhuizing, nu naar de andere kant naast het bondsbureau. Daar krijgen we een ontegenzeglijk nóg mooiere en grotere ruimte. Maar ook die zal tijdelijk zijn want intussen hebben zoveel vaste bewoners van Papendal behoefte aan opberg- en depotruimte dat het de bedoeling is daarvoor nieuwbouw te realiseren. Voordeel-voor-nu van dit alles: de lessen, geleerd van de verhuizing van afgelopen jaar, komen prima van pas!

Tot hier dit inkijkje in de stand van zaken voor wat betreft Erfgoed. Sommige van de genoemde werkzaamheden zijn afgerond, andere staan nog in de steigers en met enkele zijn we eigenlijk nog maar net begonnen. Erfgoed: een never ending story!

We blijven u op de hoogte houden.


Ontvangen:

Van mevrouw Els van der Zee:  Officieel Programma Athletiek Concours Amsterdam 1932.

Van Harrie Scheepers: diverse films en boeken.

Van beiden in dank aanvaard!