logo STICHTING ATLETIEKERFGOED
ploeg
Welkom Bestuur Bibliotheek Nieuws Contact

Links naar andere
webpagina's


Atletiekunie

Vrienden van de Atletiek

Atletiekhistorici

Welkom bij Atletiekerfgoed (English version)

De Stichting Atletiekerfgoed, een stichting van de Atletiekunie en
de Vereniging Vrienden van de Atletiek,
bekommert zich om de geschiedenis van de Nederlandse  atletiek.

 De stichting is gevestigd op de locatie van het bondsbureau van de Atletiekunie
op Papendal in Arnhem.
Zij beheert daar een bibliotheek, archief, beeldmateriaal en memorabilia
over de Nederlandse atletiek.

Voor de geschiedenis van de atletiek in Nederland is het belangrijk
dat informatie over die geschiedenis en
objecten die in die geschiedenis een rol hebben gespeeld,
niet verloren gaan.
Verzamelen, ontsluiten en beheren zijn de drie kernwoorden voor
de activiteiten die de stichting uitvoert.

 De stichting moedigt ieder aan die unieke informatie of objecten heeft
uit de vroegere atletiek en daar afstand van wil doen,
contact  op te nemen met Chris Konings, lid van onze werkgroep.
Wij kunnen dan afspraken maken over een overdracht.

 Onderzoekers kunnen voor hun werk een beroep doen
op de bibliotheek en het archief.
De toegang is op afspraak.

 Algemene vragen over de geschiedenis van de Nederlandse atletiek
kan men stellen via e-mail of per telefoon,
aan Chris Konings.

De Stichting Atletiekerfgoed is bij de Belastingdienst geregistreerd als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
onder het RSIN/fiscaal nummer 821809295

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning.

De Stichting Atletiekerfgoed nodigt iedereen uit met belangstelling
voor de historie van de Nederlandse atletiek,
om contact op te nemen met het bestuur.
Er is nog veel werk te verzetten binnen de stichting.

Gewijzigd: 6 april 2017