STICHTING ATLETIEKERFGOED
NL ploeg London 1908

Welkom bij Atletiekerfgoed (English version)

De Stichting Atletiekerfgoed, een stichting van de Atletiekunie en
de Vereniging Vrienden van de Atletiek,
bekommert zich om de geschiedenis van de Nederlandse atletiek.

De stichting is gevestigd op de locatie van het bondsbureau van de Atletiekunie
op Papendal in Arnhem.
Zij beheert daar een bibliotheek, archief, beeldmateriaal en memorabilia
over de Nederlandse atletiek.

Voor de geschiedenis van de atletiek in Nederland is het belangrijk
dat informatie over die geschiedenis en
objecten die in die geschiedenis een rol hebben gespeeld,
niet verloren gaan.
Verzamelen, ontsluiten en beheren zijn de drie kernwoorden voor
de activiteiten die de stichting uitvoert.

De stichting moedigt ieder aan die unieke informatie of objecten heeft
uit de vroegere atletiek en daar afstand van wil doen,
contact op te nemen met Chris van der Meulen, lid van onze werkgroep.
Wij kunnen dan afspraken maken over een overdracht.

Onderzoekers kunnen voor hun werk een beroep doen
op de bibliotheek en het archief.
De toegang is op afspraak.

Algemene vragen over de geschiedenis van de Nederlandse atletiek
kan men stellen via e-mail of per telefoon,
aan Hugo Tijsmans.

De Stichting Atletiekerfgoed is bij de Belastingdienst geregistreerd als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
onder het RSIN/fiscaal nummer 821809295

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning.