Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2017.

130 jaar atletiek in Nederland
Cover boek "130 jaar atletiek"

Het in 2000 verschenen boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNAU is in digitale versie beschikbaar.
Downloaden kan per hoofdstuk.

KNAU medaille uit 1933
K.N.A.U. medaille

Marlies van Dortmont heeft een medaille uit 1933 geschonken uitgegeven door de KNAU. De achtergrond van de medaille staat nog niet vast.

De Atletiekunie is verhuisd naar een ander gebouw op Papendal. Het adres is nu Papendallaan 7. De stichting Atletiekerfgoed, die haar onderkomen heeft bij de Atletiekunie, is mee verhuisd.

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2013.

Boek Jan Keesom
Jan Keesom

Dochter Jolanda Keesom maakte een prachtig boek over het leven van haar vader. Zij gaf het de titel "Geduchte tegenstander, bescheiden kampioen".
Jan Keesom was Nederlands kampioen 10.000 m. in 1960.
Slechts vijftien exemplaren zijn er gedrukt.
Eèn exemplaar schonk zij aan de Stichting Atletiekerfgoed.

De belastingdienst heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 de stichting Atletiekerfgoed aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften en donaties aan de stichting binnen de aangifte Inkomsten Belasting, vallen onder de giftenaftrek.

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2012.