Jaarverslag over 2013

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2013.

Boek Jan Keesom

Boek Jan Keesom
Jan Keesom

Dochter Jolanda Keesom maakte een prachtig boek over het leven van haar vader. Zij gaf het de titel "Geduchte tegenstander, bescheiden kampioen".
Jan Keesom was Nederlands kampioen 10.000 m. in 1960.
Slechts vijftien exemplaren zijn er gedrukt.
Eèn exemplaar schonk zij aan de Stichting Atletiekerfgoed.

Stichting Atletiekerfgoed culturele ANBI

De belastingdienst heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 de stichting Atletiekerfgoed aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften en donaties aan de stichting binnen de aangifte Inkomsten Belasting, vallen onder de giftenaftrek.

Jaarverslag over 2012

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2012.

Haag Atletiek 1913-2013

100 jaar Haag Atletiek
Honderduit Haag

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Haag Atletiek is een gedenkboek verschenen waarin de geschiedenis van de vereniging is vastgelegd. Meer dan 200 bladzijden tekst en foto's vanaf 1913 tot heden.

Master thesis Annelin De Rijdt

In het voorjaar van dit jaar bezocht Annelin De Rijdt, studente aan de KU Leuven, de bibliotheek voor een onderzoek naar de telling van de tienkamp. Het onderzoek resulteerde in een master thesis waarvan hier de verkorte presentatie. De volledige thesis is ook in het bezit van de stichting.

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân

e Stichting Atletiekerfgoed heeft van de samenstellers van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (NEF) een verzoek ontvangen om een aantal lemma's over atletiek te schrijven. Dit is inmiddels gebeurd.
De encyclopedie zal in boekvorm en in internetvorm verschijnen in 2014.

Jaarverslag over 2011

Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2011.