STICHTING ATLETIEKERFGOED
NL ploeg London 1908

Nieuws

21 november 2018
Flyer Stichting Erfgoed
De stichting heeft een flyer gemaakt met een overzicht van de werkzaamheden en achtergrondinformatie.
9 november 2018
Jaarverslag over 2017
Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2017.
4 mei 2014
Boek "130 jaar atletiek in Nederland" digitaal beschikbaar
130 jaar Het in 2000 verschenen boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNAU is in digitale versie beschikbaar.
Downloaden kan per hoofdstuk.
14 april 2014
KNAU medaille uit 1933
Medaille 1933 Marlies van Dortmont heeft een medaille uit 1933 geschonken uitgegeven door de KNAU. De achtergrond van de medaille staat nog niet vast.
15 maart 2014
Verhuizing
De Atletiekunie is verhuisd naar een ander gebouw op Papendal. Het adres is nu Papendallaan 7. De stichting Atletiekerfgoed, die haar onderkomen heeft bij de Atletiekunie, is mee verhuisd.
13 februari 2014
Jaarverslag over 2013
Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2013.
11 oktober 2013
Boek Jan Keesom
Jan Keesom Dochter Jolanda Keesom maakte een prachtig boek over het leven van haar vader. Zij gaf het de titel "Geduchte tegenstander, bescheiden kampioen".
Jan Keesom was Nederlands kampioen 10.000 m. in 1960.
Slechts vijftien exemplaren zijn er gedrukt.
Eèn exemplaar schonk zij aan de Stichting Atletiekerfgoed.
11 september 2013
Stichting Atletiekerfgoed culturele ANBI
De belastingdienst heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 de stichting Atletiekerfgoed aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften en donaties aan de stichting binnen de aangifte Inkomsten Belasting, vallen onder de giftenaftrek.
4 april 2013
Jaarverslag over 2012
Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2012.
24 januari 2013
Haag Atletiek 1913-2013
Haag Atletiek Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Haag Atletiek is een gedenkboek verschenen waarin de geschiedenis van de vereniging is vastgelegd. Meer dan 200 bladzijden tekst en foto's vanaf 1913 tot heden.
14 juni 2012
Master thesis Annelin De Rijdt
In het voorjaar van dit jaar bezocht Annelin De Rijdt, studente aan de KU Leuven, de bibliotheek voor een onderzoek naar de telling van de tienkamp. Het onderzoek resulteerde in een master thesis waarvan hier de verkorte presentatie. De volledige thesis is ook in het bezit van de stichting.
31 mei 2012
Nieuwe Encyclopedie van Fryslân
De Stichting Atletiekerfgoed heeft van de samenstellers van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (NEF) een verzoek ontvangen om een aantal lemma's over atletiek te schrijven. Dit is inmiddels gebeurd.
De encyclopedie zal in boekvorm en in internetvorm verschijnen in 2014.
3 februari 2012
Jaarverslag over 2011
Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten in 2011.
8 december 2011
Plakboeken Frans Buijs
Frans Buijs De erfgenamen van de begin dit jaar overleden hordeloper Frans Buijs, hebben de plakboeken van Frans aan ons overgedragen. Deze boeken geven een gedetailleerd overzicht van de atletiek in de jaren 1947-1954.
29 juli 2011
Jaarverslag over 2010
Het jaarverslag van de Stichting Atletiekerfgoed is gereed, met een opsomming van o.a. activiteiten, schenkingen en contacten over 2010.
17 juli 2011
Foto's Theo van de Rakt
Van Ilse van de Rakt, dochter van atletiekfotograaf Theo van de Rakt, foto's en meer dan 50.000 negatieven ontvangen over de periode 1975-1990, voor het archief van de stichting.
9 juli 2011
Houten speren
Van de voormalige materiaal man van GAC, Hans van Eijden, heeft de stichting twee houten speren ontvangen die zijn gebruikt in de jaren '30.
1 juli 2011
Bamboe polsstok
Sierd Wynalda heeft de stichting een bamboe polsstok geschonken. Tot begin jaren '50 was dat nog een veel gebruikte soort polsstok, waarna de aluminium stok bamboe verdrong. Cor Lamoree heeft met een bamboe stok in 1946 een Nederlands record gesprongen van 3,975 m.
31 mei 2011
Stichting Atletiekerfgoed in magazine St>rt
In de juni uitgave van blad St>rt staat een artikel over de activiteiten van de stichting. De redactie heeft zelf mogen kiezen uit de verzameling foto's in het archief.
20 mei 2011
Film eerste meisjes interland
In de verzameling Films van Cor Tissot is een film gevonden van de eerste meisjes interland, in Eindhoven, 1954. Nederland won deze wedstrijd met 90 tegen 74 punten. Op de film zijn o.a. te zien Hannie Bloemhof, Ria van Kuik, Els Witkamp, Corry Kalman, Nel Zwier en Corrie van den Bosch. Zie voor de bestelprocedure de pagina Bibliotheek.
12 mei 2011
Rapport Olympische Spelen van Antwerpen
Antwerpen rapport Een medewerker van het Sport und Olympia Museum in Keulen heeft onderzoek gedaan naar het officiële rapport over de Spelen van Antwerpen in 1920.
De uitslag maakt het exemplaar in de bibliotheek van onze stichting nog interessanter.
29 april 2011
Koninklijke onderscheiding voor Chris Konings
Bestuurslid Chris Konings is benoemd tot lid orde van Oranje Nassau, vanwege o.a. zijn bestuurlijke activiteiten voor de atletiek vereniging Impala, de Stichting Atletiekcentrum Tollien Schuurman, de vereniging Vrienden van het Sportmuseum, de Stichting Sporterfgoed, de Vereniging Vrienden van de KNAU en onze Stichting Atletiekerfgoed.
5 maart 2011
Theo van de Rakt overleden
De bekende atletiekfotograaf Theo van de Rakt is overleden aan de ziekte die hem in 1998 trof. Ruim 15 jaar heeft hij atletiekfoto's gemaakt op Nederlandse en buitenlandse wedstrijden. Vele atleten heeft hij in zwart-wit vastgelegd. Enkele jaren geleden heeft Theo zijn fotoarchief overgedragen aan de KNAU. Het archief wordt nu beheerd door Stichting Atletiekerfgoed.
6 februari 2011
Medaille eerste studenten wereldspelen
Wereld studenten spelen De stichting Atletiekerfgoed heeft een aantal objecten verworven, afkomstig van de voormalige hordeloper Oscar van Rappard.
Hiernaast de herinneringsmedaille van de eerste studentenwereldspelen, georganiseerd te Parijs in mei 1923. Oscar wint daar de 110 m. horden in 16 sec.
15 december 2010
Nieuw depot op Papendal
Op Sportcentrum Papendal heeft de stichting een eigen depot gekregen. Hier kunnen alle spullen worden opgeborgen die niet thuis horen in de bibliotheek op het bondsbureau van de Atletiekunie.
In het depot staan 10 stalen kasten waarin boeken, tijdschriften, jaarverslagen, ranglijsten, foto's, films, video's, prijzen, e.d., een veilige plaats hebben.
12 november 2010
Films Cor Tissot van Patot
Plotseling is nog een verzameling films opgedoken van Cor Tissot van Patot. Atletiekerfgoed heeft meer dan 30 filmrollen van 120 m. ontvangen. Daaronder films vanaf 1935 tot en met 1952 met o.a. de Olympische dagen van 1947 en 1949, de Twenthe marathon van 1949 en de EK van 1946 in Oslo. De stichting Sporterfgoed zoekt sponsoren om deze films te digitaliseren.
8 november 2010
Archief Jan Potma
Het archief van de onlangs overleden atletiekstatisticus Jan Potma, is door de familie overgedragen aan onze stichting. Het gaat om meer dan 20 strekkende meter bronnenmateriaal en door Potma gemaakte overzichten. De stichting is zeer verheugd om over dit materiaal te kunnen beschikken en komt graag in contact met personen, die binnen de stichting, het werk van Potma willen voortzetten.
3 november 2010
Boek Utrechtse Singelloop
Utrechtse Singelloop De afgelopen maanden was hij enkele keren op bezoek in het archief van de Stichting Atletiekerfgoed. Hij zocht informatie over de Utrechtse Singelloop en over oud-atleten.
Nu is het boek verschenen over de Utrechtse Singelloop, door Pim van Esschoten.
Een prachtig, boeiend boek over Nederlands oudste, nog bestaande stratenloop.
Verkrijgbaar in de Utrechtse boekhandel en online te bestellen bij selexyz.
27 oktober 2010
Atletiek tijdens de politionele acties
Dirk Hoeksema heeft de stichting twee prijzen geschonken, gewonnen bij atletiekwedstrijden in Nederlands-Indië. Tijdens zijn verblijf in Indië als dienstplichtige bij de 7 December Divisie, was er nog voldoende ruimte om te sporten en prijzen te winnen.
22 oktober 2010
Dick de Vries
Van de zoon van voormalig K.N.A.U. secretaris en voorzitter Dick de Vries, ontvingen we kranten uit 1914 en 1915, met onder meer een verslag van de atletiekwedstrijden tijdens de opening van het (oude) stadion in Amsterdam.
20 oktober 2010
Foto's Olympische Spelen Antwerpen 1920
OS 1920 Antwerpen De Stichting Atletiekerfgoed heeft via Cock Mooyman een aantal foto's kunnen digitaliseren van de Olympische Spelen in Antwerpen in 1920. Enkele foto's zijn zelfs voor kenners nieuw. Hiermee is de verzameling foto's van de stichting opnieuw uitgebreid.
De foto hiernaast toont de hordeloper Oscar van Rappard, voor de tribune in Antwerpen. Ook speelde hij als rechtsbuiten, alle vier de voetbalwedstrijden in het Olympisch toernooi.
16 juli 2010
Films Cor Tissot van Patot
De digitalisering van de Tissot films is geslaagd. Meer dan 1000 films zijn nu beschikbaar om te worden uitgegeven. Merendeels shots van atleten, die Tissot gebruikte om ringfilms te maken. Ook oude opnamen van de Olympische Spelen van 1936 en 1948 en van de Europese kampioenschappen van 1950. Bijzonder zijn de films van de Cross van Le Soir 1957, de NK cross in 1956 en een bostraining van GAC. Ook ringfilms van Toni Nett zijn omgezet. Zie voor meer informatie over de films op de pagina Bibliotheek